top of page

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
USALAMA

SPØRGSMÅL OG SVAR

HVEM BLIVER DEN PRIMÆRE VOKSEN PÅ BØRNEHJEMMET? SKAL JEG BO I TANZANIA?

På børnehjemmet vil der blive ansat en afrikansk plejemor, som vil være den primære voksen i børnenes hverdag. Plejemoren vil bo sammen med børnene og have ansvaret for deres omsorg, praktiske behov og opdragelse. For at sikre børnenes trivsel vil der være klare retningslinjer, der følger FNs børnekonvention og sikrer deres rettigheder.

Vold mod børn er desværre et alvorligt problem i Tanzania, og det accepteres på ingen måde hos Usalama. Vores retningslinjer vil omfatte grundlæggende rettigheder, herunder børnenes ret til uddannelse, beskyttelse mod vold, misbrug og udnyttelse samt retten til medbestemmelse og ytringsfrihed. Du kan læse mere om FNs børnekonvention for at få flere oplysninger.

Vi vil også udarbejde praktiske retningslinjer mellem plejemoren og mig selv for at sikre, at hverdagsrutiner og daglige udfordringer fungerer godt. Dette kan omfatte opgaver som vasketøj, madlavning, lommepenge til børnene, håndtering af sygdom osv.

En af de store opgaver ved etableringen af børnehjemmet vil være at finde en pålidelig, tillidsfuld og erfaren plejemor. Med hjælp fra mit netværk i lokalområdet vil jeg finde den rette person. Efter flere jobinterviews vil plejemoren blive ansat på en prøveperiode, hvor jeg også vil være til stede i Tanzania for at sikre en vellykket opstart og observere plejemoren. Jeg opfordrer både plejemoren og børnene til at kontakte mig, hvis der opstår problemer, for at sikre trivsel og gode forhold.

Det er vigtigt for mig, at plejemoren har overskud, god sundhedstilstand og er i stand til at etablere tætte bånd med børnene. Hun skal også skabe trygge rammer, respektere og opdrage børnene samt være samarbejdsdygtig, så jeg altid vil være opdateret om børnene og forholdene på børnehjemmet. Plejemoren skal opfylde alle de forventninger, jeg har til en plejemor.

Min nuværende plan er ikke at bosætte mig permanent i Tanzania, da jeg skal studere i København fra næste år. Mit drømmescenarie er at tage på længere ophold i Tanzania og bo i København, hvor jeg kan studere, leve og arbejde. Min langsigtede plan er at opretholde Usalama og måske oprette flere projekter i fremtiden.


SIKKERHED PÅ USALAMA. HVORDAN KOMMUNIKERE VI? 

Sikkerheden hos Usalama er af stor betydning. Hvis der ikke allerede er en vagt tilknyttet området, og jeg vurderer det som nødvendigt under mit ophold, vil jeg ansætte en nattevagt. Plejemoderen vil altid have mulighed for at kontakte skolevagten, skoleinspektøren eller min lokale nødhjælpskontakt, hvis det skulle blive nødvendigt. Desuden vil Usalama være placeret tæt på andre private hjem, hvilket øger sikkerheden.

Børnene skal også altid have mulighed for at tale med en betroet person på skolen, og jeg vil være i tæt kontakt med denne person. 

I samarbejde med plejemoderen udarbejdes der retningslinjer for sikkerheden hos Usalama. Når børnene er hjemme, er plejemoderen på arbejde og må derfor ikke have besøg af andre voksne, som jeg ikke kender til. Hvis det skulle ske, at plejemoderen fx er forsinket fra en tur på markedet, skal der være en nøgle til rådighed, så de ældste børn kan låse alle ind.

Jeg er klar over, at plejemoderens job er krævende, og derfor er ansættelsen, prøveperioden og samarbejdet af enorm betydning. Det skal også nævnes, at det er et privilegeret job i landsbyerne, da vi tilbyder en markant højere løn end normalt samt kost og logi.

De officielle sprog i Tanzania er swahili og engelsk, så kommunikationsudfordringer på grund af kulturforskelle har ikke været et problem.

HVERDAGEN OG FREMTIDEN FOR BØRNENE PÅ USALAMA 

Plejemoderen har ansvaret for at vække børnene, give dem mad og hjælpe dem med skolegangen. Jeg håber at finde et hus, der ligger i gåafstand til skolen, så børnene ikke behøver at tage skolebus og nemt kan gå til og fra skole. Alle børnene går på samme skole, fra de er 3 år gamle. I de mindste klasser er der også hviletimer i løbet af dagen. Når børnene kommer hjem, er der tid til leg, aktiviteter og lektier. Plejemoderen står for at lave aftensmad med hjælp fra de ældste børn. Efter aftensmaden skal børnene i seng. Pigerne deler et værelse, ligesom drengene gør det. I weekenden går børnene ofte i kirke sammen med plejemoderen. De ældste børn deltager i konfirmationsforberedelser, mens de yngste leger med kirkens ansatte. I weekenden kan der også være udflugter til legepladser, byen og lignende. Børnene skal kunne mærke, at det er weekend.
Min primære vision hos Usalama er at skabe et stabilt fundament i børnenes opvækst, hvor de får mulighed for skolegang på den lokale privatskole. På den måde håber jeg, at børnene i fremtiden vil kunne klare sig selv og måske endda bidrage til at skabe en bedre fremtid for andre børn og unge i de belastede lokalområder.
Det er desværre langt fra alle børn og unge i Tanzania, der får en uddannelse. Kun en tredjedel af dem, der starter i skole, gennemfører grundskolen. Mange piger bliver gift, før de fylder 18 år, og endnu flere forlader skolen tidligt på grund af graviditet. Hvis forældrene ikke har råd til omkostningerne ved skolegang, herunder skoleuniformer, ender børnene ofte med at begynde at arbejde alt for tidligt.
Børnene hos Usalama kan være så unge som 3 år, da det er i denne alder, de starter i børnehaveklassen (Baby-class). Derefter går de i preschool-class, som svarer til 0.0 klasse i en dansk folkeskole, og derefter kommer de i 0. klasse. Herefter går børnene i grundskolen indtil 7. klasse. Hvert år skal alle børn bestå Standard Four National Assessment (SFNA), og i 7. klasse skal alle elever bestå Primary School Leaving Examination (PSLE).
Skolen tilbyder fag som engelsk, swahili, matematik, naturfag og teknologi, samfundsfag, civik og moral, erhvervsfærdigheder, idræt og kunst, informationsteknologi, iværksætteri og religion.
Efter grundskolen går børnene videre til gymnasiet, som kan sammenlignes med en kostskole. Her bor børn

HVAD MED FRADRAG?

Usalama er desværre endnu ikke stor nok til, at dit bidrag er fradragsberettiget. Til gengæld går alle pengene ubeskåret til børnene. Vi oplyser dig når det er en mulighed. 

bottom of page