top of page
IMG_2714_edited_edited.jpg

ANZA USALAMA

SKAB ET OVERSKUD HOS EN UDSAT FAMILIE

STØT HER:

MOBILEPAY: 658 992

Reg: 5326
Kontonummer: 0000257379

Projekt Anza Usalama: Welcome
159215462_280523053811211_56705065561640

PROJEKTETS VISION

Anza Usalama er et underprojekt hos foreningen Usalama Tanzania, og er et nødhjælpsprojekt for udsatte og sårbare familier i Tanzania. 

Ordet ”anza” betyder ”start” på swahili, og symboliserer den nye start familien bliver hjulpet til.  

Ved at sikre at familien får opfyldt de mest basale behov, håbes det at familien på sigt får mere overskud og glæde i hverdagen, og der samtidig sker en reducering i forhold til bekymring og tvivl, og dermed kan der skabes plads til mere leg og læring for børnene i familierne. 


Projektet drives i samarbejde med foreningen Usalama Tanzania.  

Vores første mission er at hjælpe de mest udsatte familier, hvor børnene fra Usalama kommer fra, så vi på samme måde kan sørge for, at de basale behov er dækket, og at børnene har et mere trygt miljø at færdes i, når de kommer hjem på ferie (2 gange om året). 

Børnene kommer fra meget udsatte familier, hvilket er årsagen til at de i første omgang flyttede ind på Usalama, og det er også årsagen til, at vi ønsker at støtte deres familier og de tilbageblevne søskende.


Der vil på sigt blive taget flere familier ind i Anza Usalama. 


Som sponsor hos Anza Usalama er du med til at sikre en udsat og sårbar familie mad på bordet, fra 125 kr. om måneden. 


Hvis man vælger at blive sponsor for en udsat familie håbes det at man er villig til at følge familien indtil familiens yngste barn forlader Secondary School (barnet vil være omkring 19-20 år gammel der), og derved kan forsørge sig selv. 

Undervejs mens man følger familien vil der blive sendt opdateringer samt billeder, privat til ens mail. 

OBS. et abonnement er ikke bindende og kan siges op fra måned til måned. 


Det hele foregår i tæt samarbejde med vores lokale netværk i Tanzania, som også kommer til at stå for indkøb af madvarer og levering til familierne. 

Samarbejdet foregår således, at medarbejderne altid vil kunne få fat på os, hvis problemer opstår, og til at sende opdateringer og billeder hjem til Danmark. 


Mad og nødvendigheder vil blive leveret til de enkelte familier en gang om måneden. 


Derudover vil der indarbejdet i sponsoreringen blive lagt en lille pengebuffer til side til hver familie månedligt, som skal bruges på pludseligt opstået nødvendigheder, såsom lægehjælp, tandlæge eller menstruationsbind. 

Projekt Anza Usalama: About
bottom of page