top of page
IMG_7884.JPG
ANZA USALAMA
IMG_8013.JPG

PROJEKTETS VISION

Anza Usalama er et sideprojekt hos foreningen Usalama Tanzania, og er et nødhjælpsprojekt for udsatte og sårbare familier i Tanzania. 

Ordet ”anza” betyder ”start” på swahili, og symboliserer det samarbejde vi starter sammen.  Ved at sikre at familien får opfyldt de mest basale behov, håbes det at familien på sigt får mere overskud og glæde i hverdagen. Vi arbejder samtidig på at der sker en reducering i forhold til bekymring og tvivl, så der kan skabes plads til mere leg og læring for børnene i familierne. 

  

Vores første mission er at hjælpe de mest udsatte familier, hvor børnene fra Usalama kommer fra, så vi på samme måde kan sørge for, at de basale behov er dækket, og at børnene har et mere trygt miljø at færdes i, når de kommer hjem på ferie (2 gange om året). 

Børnene kommer fra meget udsatte familier, hvilket er årsagen til at de i første omgang flyttede ind på Usalama, og det er også årsagen til, at vi ønsker at støtte deres familier og de tilbageblevne søskende.

Som sponsor hos Anza Usalama er du med til at sikre en udsat og sårbar familie mad på bordet, fra 125 kr. om måneden. 

OBS. et abonnement er ikke bindende og kan siges op fra måned til måned. Vi søger p.t ikke flere sponsorere til Anza Usalama. 

 

Det hele foregår i tæt samarbejde med vores lokale netværk i Tanzania, som også kommer til at stå for indkøb af madvarer og levering til familierne. 

Samarbejdet foregår således, at medarbejderne altid vil kunne få fat på os, hvis problemer opstår, og til at sende opdateringer og billeder hjem til Danmark. 

 

Mad og nødvendigheder vil blive leveret til de enkelte familier hver anden måned. 

 

Derudover vil der indarbejdet i sponsoreringen blive lagt en lille pengebuffer til side til hver familie månedligt, som skal bruges på pludseligt opstået nødvendigheder, såsom lægehjælp, tandlæge eller menstruationsbind. 

bottom of page